Svatební obřad - Jak probíhá svatební obřad? Průběh krok za krokem

21.08.2020

Svatební obřad a jeho organizace nejsou všem zcela jasné. Proto si v tomto článku shrneme základní body, které je třeba dodržet, aby vše proběhlo bez zbytečných Faux paux. Podotýkám, že se jedná o civilní svatbu. Svatba církevní má organizaci trochu jinak. O ní si řekneme více zas někdy jindy..

Vše začíná výběrem místa

Místo obřadu je třeba volit citlivě, aby bylo snadno logisticky dosažitelné s ohledem na ubytování svatebčanů a místo svatební hostiny. Nikdo nechce trávit svatební den v autě. Proto je stále modernější a oblíbené, mít obřad v místě svatební hostiny. I když záleží na přání každého páru. Oddávající za Vámi přijde, Staroměstská radnice nikoliv.

Pokud jedete na místo obřadu ve stavebním konvoji, 

platí, že v čele jede auto s ženichem a jeho svědkem. Poté se seřadí svatebčané. Auto s nevěstou a jejím svědkem uzavírá. Je možná i varianta, která jde trochu proti tradici. A to společný příjezd budoucích novomanželů. V tom případě jedou v čele rodiče a za nimi auto se snoubenci. Poté následují vozidla se svatebčany.

Obřad

Pokud nemáte svatební koordinátorku, připadne organizace obřadu hlavně na svědky v koordinaci s oddávajícím a odpovědnou osobou z místa konání. Nejprve se usadí svatebčané. Jedna strana připadne svatebčanům od ženicha, druhá od nevěsty. Není dáno striktně rozmístění, ale při obřadu stojí nevěsta po pravé ruce ženicha. Proto nejčastěji pravá strana patří rodině nevěsty. Jestliže nejsou místa k sezení pro všechny, posadí se nejbližší okruh rodinný a starší ze svatebčanů. Ostatní pak stojí. Svědek odnese snubní prstýnky a úřední doklady snoubenců a jejich svědků k oltáři. Zde si je přebere oddávající a matrikářka. V tu chvíli je vše připraveno k obřadu.

Příchody k obřadnímu místu

  • První přichází hosti k obřadnímu místu, který musí zasednout na všechny místa k sezení, jelikož to nevypadá dobře na fotkách, když zůstane jedno místo volné
  • První nástup přichází ženich se svou maminkou, kterou usadí a čeká na svou vyvolenou.
  • Následuje maminka nevěsty s otcem ženicha, to není běžný, na svatbách jsem to zažil výmečně 
  • Poté přicházejí svědci, někdy mají svojí nástupní skladbu ale většinou stačí song, na který nastupuje ženich
  • Ještě před nevěstou jdou družičky, které rozhazují okvětní lístky. Pokud máte malé děti, tak se toho většinou ujmou oni nebo můžete využít i děti své rodiny. Je to kouzelný a všem to doporučuji  
  • Nevěsta přichází se svým otcem na závěr. Pokud má dlouhý závoj, nesou jí ho družičky

Po příchodu se všichni svatebčani usadí, což většinou má nastarosti matrikářka. 

Hudební doprovod není povinnost, ale dodává obřadu atmosféru. Nejčastěji se používá jiný song pro nástup ženicha, a jiný pro nevěstu.

Při samotném obřadu představí matrikářka snoubence oddávajícímu. Ten poté přednese svatební řeč, zakončenou legendární otázkou na budoucí novomanžele. Pokud oba řeknou své ANO, splní tím svůj svatební slib. Následuje výměna snubních prstýnků a první novomanželský polibek. Pak už jen všichni zainteresovaní (novomanželé, svědci, oddávající a matrikářka)stvrdí vše podpisem. Pod tento další krok, se pouští jedna skladba, která dohrává až dojde ke gratulacím matrikáře s oddávajícím. 

Následují gratulace od svatebčanů, kde se decentně pouští hudební podkres. Odhadem je dva songy na 40 lidí 

Na závěr utvoří svatebčané špalír, kterým novomanželé odcházejí. Svatebčané hází pro štěstí rýži, okvětní lístky nebo konfety. Možné jsou i bublinky z bublifuku. Zde je duležit